valv; källare

Publikation

Valnötsträdet 8 – Kalmar gamla stad

Rapport 2017:2. Stefan Larsson & Magnus Stibéus m.fl. Arkeologiska förundersökningar 2014–2016, Småland