våtmarker

Uppdrag

Arkeologiska spår längs Ostlänken

Gravfält, en medeltida väg och spännande prover från våtmarker som berättar om landskapets förändring. Följ ett av Sveriges största projekt.

Tjänst

Våtmarksarkeologi

Det finns ännu ett stort antal bevarade våtmarker i Sverige – mossar, kärr och sjöar som bildats genom naturliga processer under...

Tjänst

Specialområden

Kyrkor, medeltidsstäder, slagfält utgör spår från det förflutna. Vi har en bred kunskap om flera tematiska specialområden.