Ett sensationellt fynd av två båtgravar från vikingatid, undersöks nu i Gamla Uppsala prästgård. I den ena graven har en man begravts tillsammans med sin häst och hund.
– Det här är en unik utgrävning, den senaste båtgraven i området undersöktes för 50 år sedan, säger Anton Seiler på Arkeologerna, Statens historiska museer.

Under tre veckor juni i år har arkeologerna arbetat med att undersöka de två båtgravarna. Det var i samband med en arkeologisk utgrävning i Gamla Uppsala i höstas som fyndet gjordes. Svenska kyrkan planerar att göra en tillbyggnad till prästgården och arkeologerna grävde bland annat en senmedeltida brunn och källare. Under de yngre lämningarna dök båtgravarna upp.

Den mycket specifika gravtypen hör med få undantag till vendeltid (cirka 550 e Kr–800 e Kr) och vikingatid (800 e Kr–1050 e Kr). Då var det vanligast att människor kremerades. Beteckningen ”båtgrav” har fått sitt namn av att den döde begravdes obränd i en båt som grävdes ner i marken. Ofta är gravgåvorna exklusiva. I hela Sverige finns totalt bara ett tiotal kända båtgravfält.

– Det är en liten skara människor som begravdes på det här sättet. Man kan misstänka att det var framstående personer i det dåtida samhället eftersom båtgravar i allmänhet är väldigt sällsynta. Det flesta båtgravfält ligger i Uppland men de finns även i Östergötland och Västmanland, säger arkeolog Anton Seiler.

Av de två båtgravar som nu har hittats var den ena intakt och den andra skadades förmodligen när källaren anlades. I den orörda graven har en man begravts i aktern av båten och i andra änden har en hund och en häst deponerats. Järnbeslag och andra detaljer i den förmodligen en gång mycket vackra hästutrustningen fanns fortfarande kvar. De båda djuren kan ha tillhört mannen och fick följa med sin ägare in i döden. Mannen har även fått med sig flera personliga ägodelar, bland annat sin vapenutrustning med svärd, spjut och sköld men också en rikt utsmyckad kam.

Arkeologerna har även hittat båtnitar av järn och delar av trä från plankorna som utgjorde båtarna. Den skadade båten har troligen varit den största med en längd på upp emot sju meter eller mer.

– Själva båtarnas konstruktion är också viktiga att undersöka till exempel för att se om det är gamla båtar eller nytillverkade för begravningstillfället, säger arkeolog Lena Beronius Jörpeland.

Eftersom den ena graven är helt orörd är det ett unikt tillfälle att studera den gravlagde och begravningsritualerna med nya moderna metoder.

– Det är spännande eftersom det är väldigt sällan man undersöker båtgravar. Nu har vi helt andra möjligheter än tidigare att använda naturvetenskapliga analyser, vilket kommer att ge spännande resultat och generera helt nya rön. Vi kan även ställa båtgravarna i relation till de senaste årens forskning kring Gamla Uppsala i stort. Mycket har hänt, och kommer att hända, när det gäller kunskapen om Gamla Uppsala, säger Anton Seiler.

Ett urval av fynden kommer att ställas ut i sommar på Gamla Uppsala museum och på Historiska museet i Stockholm i höst.

Pressbilder se hemsidan eller Flickr: https://www.flickr.com/photos/arkeologiuv/albums/72157709399277026

Ladda ner pressmeddelande

 

Osteologen Ola Magnell och arkeologen Maria Lingström gräver långsamt fram sidorna av båten. Foto: Arkeologerna
IT-arkeolog Amanda Jeppsson dokumenterar delar av graven

En fin kam och en sköldbuckla från en sköld hörde till mannens personliga ägodelar som han fick med sig i graven. Foto: Arkeologerna
I fören låg skelettet av en häst och en hund. Foto: Arkeologerna CC-BY

 

Kontaktpersoner

Presskontakt på Arkeologerna:
Ninna Bengtsson 010-480 80 76, 076-128 40 76, ninna.bengtsson@arkeologerna.com

Arkeolog Anton Seiler 010-480 80 44 anton.seiler@arkeologerna.com

Arkeolog Lena Beronius 010-480 80 68 lena.beronius.jorpeland@arkeologerna.com