En sengustaviansk paviljong, vackra träd och 1800-talsplanteringar i den unika Stjärnparken. Välkommen på en parkvandring och visning av utgrävningen i Riddersviks engelska park i Hässelby.

Riddersviks engelska park, uppförd i början av 1800-talet är en av Stockholms stads mest välbevarade engelska parker. Den upplevelserika men igenväxta parken innehåller ett intressant källmaterial i form av markanläggningar, planteringar av lärk och parklind, den unika Stjärnparken, en sengustaviansk paviljong och ett intakt gångvägssystem.

Stockholms stad planerar att bygga bostäder, förskola och omsorgsboende på det gamla trädskoleområdet mellan Riddersviks gårdsväg och Lövstavägen. I syfte att fördjupa kunskapen om parken inför den planerade upprustningen har Nivå Landskapsarkitektur på uppdrag av Stockholms stad studerat området. Som en del i forskningen kommer en trädgårdsarkeologisk utgrävning att genomföras den 3-5 oktober 2017.

För grävningen ansvarar Karin Lindeblad, arkeolog med inriktning på trädgårdsarkeologi. Tre till fyra schakt kommer att göras och förhoppningsvis ge svar på hur gångvägssystemet och inhägnader ursprungligen varit utformat.

Följ med på parkvandring och lyssna till redovisning av utgrävningsresultatet!

När: onsdagen den 4 oktober kl 14.00-16.00.
Samlingsplats: Riddersviks gård, stallet. Riddersviks gårdsväg 83.

Ladda ner informationen som PDF.