I början av juni fortsätter utgrävningen vid Stora torget i Enköping.  Det är en av landets största stadsarkeologiska undersökningar på den tomt där stadshotellet tidigare stod. Tillsammans med resultaten från förra året kommer vi att få en ny, unik och bättre bild av Enköpings rika medeltidshistoria. 

Mellan juni och november 2018 ska ett 20-tal arkeologer och specialister från Upplandsmuseet och Arkeologerna på Statens historiska museer gräva sig ned genom jordlagren, århundrade för århundrade ända tillbaka till 1100-talet och kanske ännu längre. Utgrävningen startade redan 2017. Namnet Enköping finns för första gången belagt i historiska källor sedan mitten av 1100-talet. Arkeologerna förväntar sig att kunna undersöka spår av bebyggelse och konstruktioner från samma tid – kanske rent utav en hamn?

– Redan förra årets undersökning motsvarade våra högtställda förväntningar, men årets utgrävning kommer bli ännu mer spännande eftersom vi nu ska undersöka de allra äldsta lämningarna och få en mycket bättre helhetsbild över Enköpings historia, säger Joakim Kjellberg från Upplandsmuseet.

Platsen som undersöks låg i början av medeltiden direkt vid strandkanten men på grund av landhöjningen flyttades strandlinjen ca 500 meter inom loppet av några århundraden. På 1500-talet präglades området för utgrävningen av dess läge invid det torg som vi idag känner till som Stora Torget.

Särskilt spännande med denna utgrävning är att se hur bebyggelsen och människornas livsmiljö har förändrats över ca 800 år. Exceptionellt bra bevaringsförhållandena ger arkeologerna mycket sällsynta och goda förutsättningar för att fånga vardagslivets detaljer på stadens gårdar på ett sätt som inte kunde göras tidigare.

Under maj sker de sista förberedelserna och i juni börjar utgrävningen i full kraft. Först kommer de yngsta lämningarna, de lager som ligger högst att undersökas, sedan arbetar arkeologerna sig nedåt i stadens historia.

Guidade visningar

Resultaten från undersökningen kommer löpande att förmedlas via våra sociala medier och bloggar. Det finns även en informationsskylt vid utgrävningen längs Stora torget som vi kontinuerligt uppdaterar. Under sommaren kommer vi att hålla visningar för allmänheten.

När: Varannan fredag kl 12 med start 15 juni.

Var: Samling vid fontänen på Stora torget. Max 50 personer kan följa med in på området.

Vill du vara säker på att få en plats kan du hämta en kostnadsfri biljett till visningen på Enköpings museum från kl 10 samma dag, övriga i mån av plats. Visningen tar drygt 30 minuter. Efteråt ges tid att ställa frågor.

Kontakt:

Katja Jahn, 0733-578650 (kommunikatör på Upplandsmuseet) katja.jahn@upplandsmuseet.se eller Mathias Bäck på Arkeologerna.

En sax från 1500-talet, perfekt bevarad efter 500 år i jorden. Foto Upplandsmuseet.