Arkeologi är faktiskt till mycket stora delar rutinarbete. Det är inte ofta en hittar något som sticker ut, som får en att haja till lite extra. Men det vi fann under golvet på torpet Tjuvkil idag ger även en gammal garvad arkeolog ståpäls. Det är en flintskära, tillverkad och använd någon gång under slutet av stenåldern eller början av bronsåldern. Flintföremål i Bohuslän är ju nu inte något ovanligt, det är bara det att platsen där torpet stod låg under vatten ännu vid början av bronsåldern. Någon måste alltså ha hittat skäran någon annan stans och placerat den under golvet när torpet byggdes kring år 1800. Men varför lägga en flintskära under golvet?

Föremål i husgrunder, under golv, i spisar brukar ju kopplas till idéer om att vissa slags material och föremål skyddade huset, höll oknytt och olyckor borta. En speciell kategori brukar kallas åskviggar. Det är oftast stenyxor, funna på gamla boplatser, som i folktron kopplades samman med idéer om den yxförsedde guden Tor som skickade blixtar ned till jorden.  En åskvigg sågs som en materialisering av ett blixtnedslag som redan skett, och en skära kunde nog fungera lika bra som en yxa. Utifrån en tanke om att åskan aldrig slår ned två gånger på samma ställe, kunde en åskvigg därmed vara ett utmärkt skydd mot blixten. De här idéerna verkar alltså ha varit högst livaktiga ännu vid 1800-talets början.

Åskviggar beskrevs såhär av N.E.Hammarstedt i Svensk forntro och folksed i bild och ord, Stockholm 1920,  s. 14:

”ÅSK-VIGGAR, tor-viggar eller tor-blegar kallas av allmogen i åtminstone de flesta av våra landskap i jorden funna stenåldersredskap, företrädesvis stenyxor, såväl borrade som även oborrade. men även andra om dylika mer eller mindre erinrrande naturformade stenar erhålla ofta denna benämning. Det troddes, att en sådan åskvigg nedföll vid varje åskslag, men nedträngde så djupt (sju alnar eller sju famnar) i jorden, att den först efter flera (vanligen sju) år kom i dagen. Dylika åskviggar tillskriver man ännu i åtskilliga orter stor kraft i flera hänseenden. Ofta skrapade man även pulver av dem för att använda det som läkemedel (jfr älvkvarnar och älvstenar).”

Så detta var ett riktigt intressant fynd – och så är ju de här flintföremålen så otroligt vackra och välgjorda!

Fler exempel på åskviggar finns att se på Digitalt Museum!