Det är svårt att ge en helhetsbild över torpet där det ligger inklämt mellan en bergvägg och en livligt trafikerad väg. På bilden ovan går det ändå att ana hur bostadshuset såg ut, det som vi nu har rensat fram i dess helhet. Du ser det som rader med stenar och en mossig stenhög i bildens högra del. Huset var ca 13 x 7 meter stort, alltså ungefär 90 kvadratmeter. Det hade tre delar; en smal förstuga eller kanske ett förrådsutrymme på ena sidan och i mitten själva bostadsrummet, stugan, med spisen som var byggnadens enda värmekälla. Stenhögen på bilden är den hoprasade skorstenen.

På andra sidan om stugan låg en kammare utan eldstad, som förstås fick lite indirekt värme från stugan. Den kan ha använts som förrådsutrymme och kanske sovplats. Annars var stugan det rum som användes både till sömn, arbete och matlagning.

Nittio kvadratmeter låter ju kanske hyfsat stort, större än vad många bor idag. Dock bör vi tänka på att det uppvärmda rummet bara var omkring 20-25 kvadratmeter och att det som mest bodde fyra vuxna, en tonåring och flera småbarn på torpet. Mer om dessa kommer i ett senare inlägg.

Ännu vet vi inte  i detalj hur huset var inrett och använt. Vi håller på att ta bort lager av matjord, inrasad sten och tegel från skorstenen och annat som hör till tiden efter att torpet övergavs. När vi kommer ned en bit i husgrunden hoppas vi att där finns föremål och strukturer som berättar mera. Förmodligen hade huset trägolv och vi kan till exempel hitta saker som trillat ned mellan springorna och som kan ge ledtrådar till hur olika delar av huset användes.