Stjärnfamilj är ett begrepp för alla typer av familjekonstellationer, oavsett om det är en konstellation av  regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, adoptiv- eller donationsfamilj. Familjen behöver således inte utgå från biologiska förutsättningar. (Wikipedia)

Stjärnfamilj togs upp som ett av årets nyord 2009, men företeelsen är allt annat än ny. I en tid med kortare medellivslängd och högre dödlighet än idag var kärnfamiljen med mamma-pappa-barn inte så vanlig egentligen. Familjer splittrades vid dödsfall och omgiften var vanliga. Många barn levde med en styvförälder, med halvsyskon, bonussyskon och fosterbarn. Familjerna på Tjuvkil är inget undantag från mönstret.

Det bästa källmaterialet för att rekonstruera hur familjer såg ut är husförhörslängderna. Där förtecknas hela hushållet, ned till minsta spädbarn. Dessvärre har kyrkoböckerna för Stala socken brunnit och vi har inga husförhörslängder före 1849. Det näst bästa källmaterialet är mantalslängderna (ett slags skattelängder) och sådana finns väl bevarade för socknen. Bouppteckningar ger information om släktskapsförhållanden och kompletterar de andra källorna. Genom att kombinera de olika källorna kan vi få en ganska bra bild över vilka som bodde på torpet.

Bilden ovan visar den mantalslängd där torpet Tjuvkil nämns första gången år 1800. Ungefär mitt i bilden ser vi namnet Tjufvekil och namnet på torparen: Anders Andersson. Anders var gift med Greta Larsdotter, som var hans andra hustru, och han hade sonen Nils från sitt första äktenskap. Från början bodde det alltså tre personer på Tjuvkil.

Anders Andersson avlider 1812 och sonen Nils tar över torpet bara 18 år gammal. Änkan Greta bor kvar något år, men försvinner sedan från torpet. Kanske gifte hon om sig och flyttade.

År 1814 dyker det upp en ny person på torpet, Kerstin, utfattig och skattebefriad. Ett par år senare är Nils Andersson gift med en Kerstin Torbjörnsdotter. Det har inte gått att bevisa (ännu) att det är fråga om samma Kerstin, men det är troligt. Hon föddes 1779 och var alltså 16 år äldre än Nils. De var 21 respektive 37 år när de gifte sig. Med sig i boet förde hon fyra barn, det äldsta bara ett par år yngre än hennes nye make; Johannes född 1797, Nils född 1799, Torbent född 1802 och Johanna född 1806. Johannes flyttar ut efter bara något år, men de övriga bor kvar några år på torpet.

Nils och Kerstin är onekligen ett till synes omaka par. Vi vet inte varför de gifte sig. Var det starka känslor med i bilden eller var det mera av ett resonemangsäktenskap? Hur var det för Kerstins barn att få en styvfar som bara var några få år äldre? Det får vi nog aldrig veta, men det är lätt att börja fundera!