Vi dokumenterar torplämningen på flera olika sätt och ett av dem är att vi tar flygbilder med drönare. Här kommer lite ögongodis.

Bostadshuset i sin helhet med de olika delarna. Till vänster förstugan med stengolv (lite skadat och svårt att urskilja), i mitten den stora spisgrunden och ett golv av flata stenar i köksdelen. Höger därom ser vi det ljusa skalgruset som legat under trägolvet. De nästan försvunna golvplankorna avtecknar sig tydligt i gruset. Längst till höger en kraftig stengrund. Den är lite hoprasad nu, men bör ha varit en till en och en halv meter hög för att kunna bära upp golvet till husets tredje rum.

 

Grundmuren till smedjan går upp emot bergväggen och vi anar ässjan vänster om muren. Runtomkring ligger gott om kol, slagg och sot.

 

 

Och för dig som alltid undrat hur en jordkällare ser ut uppifrån – nu behöver du inte undra mer! Här är den.