I början av september går startskottet för en arkeologisk undersökning i Asmundtorp utanför Landskrona i Skåne. Undersökningen kommer att pågå under knappt tre månader hösten 2023 och tre månader våren 2024 och arkeologiska lämningar från såväl stenålder som brons- och järnålder förväntas.