Efter cirka fem veckors aktiv avbaning med maskin har schaktningen nått sitt slut och bilden av lämningarna börjar klarna allt mer.

Asmundtorp Anna-Sara mäter
Inmätning i soluppgång.

En yta på cirka 14 500 kvadratmeter har banats av i sin helhet och under matjorden har, som förväntat, en stor mängd stolphål, gropar, härdar och kokgropar kommit fram.

En del av stolphålen ingår tydligt i huskonstruktioner, medan andras funktion fortfarande gäckar oss. Nu gäller det att med utgångspunkt i alla dessa stolphål försöka reda ut hur många hus som stått på platsen, och från vilka tidsperioder de kan vara.

Vi har hittills identifierat ett tiotal hus, bland annat två fina långhus, troligtvis från folkvandringstid eller vendeltid (cirka 400–800 e.Kr.). Husen har markerats upp med röda kubbar och målats med sprayfärg för att göra det lättare för oss att se strukturer (se drönarbild). Kommande veckor kommer att ägnas att undersöka dessa hus, och att leta efter fler möjliga strukturer.

Hus i Asmundtorp
Två hus fotograferade med drönare. De takbärande stolparna har förstärkts med mörka prickar och de röda linjerna visar ungefär var väggarna stått. Pilen och de gröna prickarna längs ena långsidan på huset längst ned i bild markerar en möjlig ingång.

Fynden är än så länge relativt få, men genom metalldetektering av matjorden innan avbaning har ett antal fina metallfynd sett dagens ljus. Bland annat en del av en spännbuckla och ett förgyllt rundspänne från vikingatid. Andra, för boplatser, vanliga fyndkategorier som keramik, ben och flinta har vi också stött på, och när vi nu börjar undersöka anläggningar i allt större omfattning hoppas vi på många nya spännande fynd och insikter!

Spännbuckla från Asmundtorp
Bit av spännbuckla – en form av brosch/dräktsmycke för kvinnor som bars parvis och höll ihop överdelen av klädedräkten. De kunde även användas i endast dekorativt syfte. Vikingatid, cirka 800–1050 e.Kr.
Rundspänne borrestil från Asmundtorp
Förgyllt vikingatida rundspänne i borrestil (800-tal). Tre små stiliserade djurhuvuden med ögon kan anas om man tittar riktigt noga.

Mer detaljer om både hus och metallfynd utlovas i blogginlägg lite längre fram!