Nu har den sista kursveckan avslutats för i år. Det finns i dagsläget inga planer på någon fortsättning, men man vet ju aldrig vad framtiden utvisar. 

Minttu visar kursdeltagarna det södra schaktet.

De två nya schakt som togs upp i år, med syfte att hitta byggnader i anslutning till borggården, har visat sig vara innehållsrika.

I det norra schaktet har vi undersökt delar av stengrunden till en större byggnad. Allt tyder på att det har legat byggnader på platsen under lång tid, eftersom både grunden och ett stensatt golv tyder på att flera byggnader från olika tider ligger inom schaktet. Den södra långväggen till en byggnad som legat med långsidan mot borggården.

I det södra schaktet grävdes ett avfallslager med stora välbevarade djurben, som möjligen låg bakom en husknut.

Den södra långväggen till en byggnad som legat med långsidan mot borggården.