En av grupperna som varit med under veckan som gått, presenterar vad de grävt och diskuterar tolkningar.

Den amatörarkeologiska kursen går in på sin tredje vecka med två grupper som deltog vardera i två dagar. Ibland kan det bli många diskussioner kring vad det är vi gräver fram och olika tolkningar.,,

Grupp 1 från vänster: Ann-Mari Hållans Stenholm, Arkeologerna, Elin Ljung, Christopher James, Anna-Lotta Sjöstrand, Damon Gibson (raden bakom) Annika Funke, Rolf Larsson (raden bakom) Erik Braide, Britt-Marie Karlsson, Lena Beronius Jörpeland, Arkeologerna
Grupp 2 från vänster: Ann-Mari Hållans Stenholm, Arkeologerna, Lisa Castilla, Petra Nord, Marita Kander, Katarina Clementzlor, Cecilia George, Torbjörn Nilson, Stefan Larsson, Johanna Palmqvist, Lena Beronius Jörpeland, Arkeologerna