Den arkeologiska utgrävningen i Biskopstuna som pågick fram till den 31 augusti har gett resultat över förväntan. Delar av en gårdsplan och ett hus från ärkebiskoparnas tid har nämligen sett dagens ljus.

– Vi har både djurben och andra fynd som ska analyseras nu, säger projektledaren Ann-Mari Hållans Stenholm.
Målet med undersökningen som påbörjades den 6 augusti var att undersöka de aktiviteter och människor som kunde spåras inom borgområdet. Utanför den gamla biskopsborgen fanns en rad märkliga strukturer under marken som syntes vid en georadarundersökning. Under de veckor som amatörarkeologerna varit på plats har man bland annat grävt fram en gårdsplan som troligen är från medeltiden då Biskopstuna utgjorde ett maktcentrum.
– Det är en väldigt hård och packad stenlagd gårdsplan så den kan ha använts under en längre tid. Vi hittade också hästskosöm på stenläggningen så man får tänka sig att människor har ridit fram över den för länge sedan, säger Ann-Mari Hållans Stenholm.
Men man har även hittat fynd i form av spik, tegelkross, keramikskärvor, en nyckel av järn och enstaka dräktdetaljer.
– Det är bland annat små bleck i kopparlegering som kan ha utgjort beslag till bältet och en liten paljett som kan komma från en klänning.
I anslutning till gårdsplanen grävdes även vad som tros vara delar av ett lergolv till ett hus fram. I huset hittades en hel del fiskben.
Arkeologerna hoppas nu få svar på mer kring vad människor åt och hur de levde genom att studera djurben och genom makrofossilprover på fröer som kan säga mer om frukter och växter som användes i hushållet.

En nyckel av järn var ett av fynden
Del av undersökningsytan där det en gång låg en gårdsplan
Våra entusiastiska amatörarkeologer jobbar på
Intressant att se vad som kommer fram i sållet…