Andra veckan bjöd inte bara på fortsatt sol och värme ute på grävningen vid den gamla ärkebiskopsborgen, utan även flera intressanta fynd. Bland annat hittade deltagarna en så kallad lekare som troligen användes när man tjudrade fast djur och en så kallad ”pryl”. 

Det är totalt tre schakt som ska undersökas i år vid Biskopstuna och under andra veckan i fält var det dags för ytterligare ett schakt att undersökas. De tio deltagarna arbetade på och bland annat dök det upp en syllstensrad som visar att det har stått en byggnad på platsen. Mer om detta i nästa vecka.

Ett par mindre järnföremål hittades också under arbetet, bland annat en så kallad lekare. Det är ett litet metallföremål som liknar en ögla och kan användas i flera olika sammanhang, här har det troligen använts när man tjudrar fast djur som till exempel kor eller grisar, för att förhindra att djuren snor in sig.

– Det stämmer bra med att vi faktiskt hittade en hel del djurben förra sommaren så man har troligtvis hållit djur på platsen, säger arkeolog Ann-Mari Hållans Stenholm.

Ett annat sådant vardagsföremål är en så kallad pryl som användes vid läder- och trähantverk till att göra hål och mönster i materialet.

En av deltagarna på kursen, Monica, sorterar fyndpåsar. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Delar av grävgänget under andra veckan. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Gänget diskuterar tolkningar med arkeologerna. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
En lekare, ett don som sitter mellan en lina och dess fästpunkt och tillåter att en lina roterar fritt kring sin längdaxel. Den kan användas till exempel när man tjudrar fast djur så att de inte ska sno in sig i linan. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
En gångjärnstapp som sannolikt suttit på en kista och inte en dörr eftersom den är så pass liten. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
En så kallad pryl. Prylen har ett rektangulärt tvärsnitt till skillnad från sylen som har runt tvärsnitt. De är enkla, funktionella redskap,
och kända sedan förromersk järnålder. De användes till att göra hål och mönster när man sysslade med läder- och trähantverk. Foto: Arkeologerna (CC-BY)