Idag är det internationella migrationsdagen då man uppmärksammar det ökande antalet migranter i världen. Även inom arkeologin finns spår av tidiga kulturutbyten, i Skälby i form av arabiska silvermynt.

En halvdrachm, som dateras till 774/75 e. Kr

Dagen handlar också om att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna för migranter. Så här skriver FN själva: ”Globaliseringen och de växande skillnaderna i levnadsvillkor både inom och mellan olika länder bidrar till en ökande migration. Idag lever fler människor än någonsin förut utanför det lands gränser där de fötts.”

Internationella spår och komtakter syns ofta i det arkeologiska materialet. Kanske har föremålen kommit hit genom byteshandel eller inflyttning, men tydligt är att redan i forntiden var kontakterna mellan olika samhällen och kulturer omfattande.

Vid utgrävningen i Skälby i Västerås syntes de kontakterna tydligt. Här hittades två fina silvermynt, så kallade abbasider, som dateras till sent 700-tal och har hamnat i jorden under tidig vikingatid. Den numismatiska bestämningen har utförts av Kenneth Jonsson och Viacheslav Kuleshov vid Stockholms universitet.

Mynten är i prima skick. Det ena är en halvdrachm, som dateras till 774/75 e. Kr. Myntort är Tabaristan, vilket motsvarar de norra delarna av dagens Iran i anslutning till Kaspiska havet. Myntet har troligen kommit till Sverige under första halvan av 800-talet och har hamnat i jorden senast i mitten av 800-talet. Innan dess har någon gjort om det till ett hänge. Det andra myntet är klippt och dateras till 795/6–804/5, troligen 797–799 e. Kr. Myntort är al-Muhammadiyya, vilket också är beläget i dagens Iran. Denna typ av mynt började importeras i blygsam skala runt år 800 och mer omfattade runt 800-talets mitt. Det har troligen hamnat i jorden under andra hälften av 800-talet.

Om mynten kan kopplas till en vikingatida gård i närområdet eller har tappats i samband med t.ex. åkerarbete eller transporter är oklart. Kanske har det till och med varit någon tidig migrant som följt med hemvändande handelsmän hit?