I mellandagarna brukar det obligatoriska pusslet eller sällskapsspelet åka fram. En lek man roade sig med förr var ”kasta kota”.

Ett tåben från ko med en smälta av bly inuti, det här kastbenet hittades vid utgrävningen av en gård i Örja by utanför Landskrona. Foto: Arkeologerna CC-BY

Redan under tidig medeltid var ”kasta kota” populärt. Det är ett sorts kägelspel, en forntida bowling, och gick ut på att man ställde upp fem djurben eller kotor från exempelvis ko mot en vägg. Genom att använda ett annat djurben som var fyllt med bly skulle man sedan försöka slå omkull ”käglorna”. I Danmark finns uppgift om att kasta kota har spelats så långt fram i tiden som på 1800-talet och i Holland ända in på 1900-talet, där kallas det även för ”werpkoot”.

Oftast är det barn som har ägnat sig åt ”kasta kota”, i holländska målningar från 1500- och 1700-talen, så har benen placerats framför en mur eller vägg och sedan har deltagarna kastat sina kastben.

I Örja by utanför Landskrona undersöktes flera historiska gårdslägen och en stor järnåldersboplats för några år sedan. Här hittade arkeologerna förutom kastben även sex stycken mellanfotsben från svin som genomborrats med hål. De är så kallade bensnurror. Genom att trä trådar genom benen och sedan dra i ändarna får man benen att rotera och ge ifrån sig ett specifikt ljud. I samma undersökning hittades även två flöjter av ben och tre spelbrickor som kan ha använts till brädspel.

Med andra ord roade man sig kungligt när vardagssysslorna var slutförda.