I höstas hittades en medeltida ljushållare till en krona vid den gamla ärkebiskopsborgen i Biskopstuna. Ljus är inte bara viktigt inom den kristna traditionen, i judendomen tänder man ljus under chanukka, årets festligaste ljushögtid som pågår just nu. 

Det är inte bara advent i december. Nu firas även chanukka till minne av återerövringen av Jerusalems tempel på 160-talet f Kr, sedan staden befriats från den syriska ockupationsmakten under Mackabéerupproret. I år startade chanukka samtidigt som första advent, den 2 december, och pågår i åtta dagar fram till den 10 december. Och det är en högtid fylld med sång, dans, lekar, mat och gåvor.

Chanukka är hebreiska och betyder invigning. Den inleds alltid den 25:e dagen i den hebreiska månaden Kislev, men eftersom de hebreiska månaderna skiljer sig från de västerländska kan datumet variera. Det berättas att när en av ledarna för upproret, Judas Mackabeus, skulle tända ljus i templet fanns det bara ett litet krus med olja som inte skulle räcka mer än en dag, men oljelampan tändes och den lilla mängden olja höll ljuset brinnande i åtta dagar. En chanukka-ljusstake har nio ljushållare och ett nytt ljus tänds varje dag genom att använda ljuset i mitten, med början från vänster, under åtta dagar.

Både i den kristna och judiska traditionen har ljus en central roll. Den här ljushållaren är en  del av en krona och hittades i höstas under den amatörarkeologiska utgrävningen/forskningsgrävningen vid den gamla ärkebiskopsborgen i Biskopstuna. Kanske kom den från biskopens egen ljuskrona som hängde i taket?

Foto: Arkeologerna CC-BY