Ärkebiskopsborgen i Biskopstuna har en lång och spännande historia. I augusti 2019 anordnas för andra året i rad en forskningsgrävning och amatörarkeologisk kurs i området. 

Många ville vara med och gräva i fjol

Förra årets amatörarkeologiska utgrävning lockade många och blev en stor succé. Nu är det dags igen. Den 12 augusti – 5 september pågår en forskningsundersökning och amatörarkeologiska kurser vid borgruinen. Det är områden söder och sydväst om ruinen som kommer att undersökas. Undersökningen arrangeras av Österåkers kommun i samverkan med Arkeologerna och Österåkers hembygds- och fornminnesförening.

– Det här är en unik chans att få vara med på en spännande utgrävning där deltagarna får lära sig hur arkeologen kan avslöja Biskopstunas dolda historia, säger arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm.

Sommartid 2018–2020 genomförs arkeologiska undersökningar vid borgen. Årets amatörarkeologiska kurser är två eller fyra dagar långa och innehåller också en utbildningsdag och uppföljning av resultaten. De leds av arkeologerna Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius-Jörpeland från Arkeologerna. Totalt medverkar 51 personer under årets kurser.

Öppet hus och publik verksamhet

Programverksamhet för allmänheten

Under grävperioden arrangeras programverksamhet för allmänheten. Fri entré till alla program.

Öppet hus i borgruinen varje tisdag och torsdag från den 20 augusti till den 5 september, klockan 12–15. Visningar klockan 13.
Guide: Gerhard Nuss, Österåkers hembygds- och fornminnesförening

Kvällsvisningar tisdag den 20 augusti, tisdag den 27 augusti och tisdag den 3 september, klockan 18–19. Guide: Ann-Mari Hållans Stenholm

Arkeologidagen söndag 25 augusti klockan 11–14

Arkeologerna berättar om den pågående undersökningen. Träffa kursdeltagare, arkeologer och andra borgnördar.

Läs mer på Österåkers kommuns hemsida

Borgen ligger i ruiner och man kan fortfarande se väggar och valv bevarade. Området som vi gräver ligger dock utanför borgen.

Tillhörde ärkebiskopen

Borgruinen har få motsvarigheter i Sverige och vi vet relativt lite om dess äldsta historia. Biskopstuna, även kallad Tuna omnämns i skriftliga källor första gången i slutet av 1200-talet. Det var från Tuna som skatten till kyrkan drevs in från hela södra Roslagen. Under medeltiden tillhörde borgen ärkebiskoparna och dess strategiska läge vid mynningen till en stor vattenled gjorde den viktig. Under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet var Biskopstuna i hetluften under dåvarande politiska strider mellan Sverige och Danmark, bland annat ska riksföreståndaren Sten Sture d.ä. plundrat borgen 1497. Biskoparna stödde nämligen den danske kungen.

En nyckel hör till finfynden

Vid reformationen drogs borgen in till kronan och hamnade i kungens ägo. Bland annat har släkten Banér haft borgen i förläning.

Borgen var under flera hundra år dold inne i en jordkulle innan forskare och arkeologer började intressera sig för den på 1920-talet. Den är idag en ruin, inbyggd i en träbyggnad. En åtta meter bred vallgrav är till stora delar bevarad utanför sten­huset.

En borggård grävs fram 2018

I augusti 2018 anordnades en forskningsgrävning och amatörarkeologisk kurs i området som blev mycket populär. En georadarundersökning från 2014 visade att det fanns dolda strukturer eller anläggningar under marken intill borgruinen som inte tidigare var kända och delar av dessa undersöktes då. Bland annat hittades en stenlagd gårdsplan. På stenläggningen på gårdsplanen låg vad som kanske är ett lergolv till ett hus. Golvet vattensållades delvis och visade sig innehålla fiskben.

Troligen var borggården en plats för liv och rörelse där människor kom och gick under hög- och senmedeltid. Bland fynden finns rester av fina dräktdetaljer och paljetter som kan ha suttit på klänningen till en dam som gick över gården för 500 år sedan. Men allt var inte frid och fröjd något som fynd av armborstpilar visar på.  Man hittade även hästskosömmar som kanske tappades när biskopsföljet red in på borggården, djurben och knivar.

Anki och Elin gräver fram delar av gårdsplanen

Från vänster; Birgit Lindholm, kultursekreterare på Österåkers kommun, Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius Jörpeland, arkeologer som håller i kursen.