Ärkebiskopsborgen i Biskopstuna har en lång och spännande historia. 2014 hittades dolda strukturer under marken intill borgruinen. I augusti 2018 anordnades en forskningsgrävning och amatörarkeologisk kurs i området som väckte stor uppmärksamhet.

Den 6–31 augusti 2018 pågick en forskningsutgrävning vid borgruinen. Borgruinen har få motsvarigheter i Sverige och vi vet relativt lite om dess äldsta historia. En georadarundersökning från 2014 visar dolda strukturer under marken intill borgruinen som inte tidigare varit kända. Det rör sig troligen om minst två stenbyggnader och en brunn. Vi ska nu undersöka de okända lämningarna tillsammans med allmänheten, som ges möjlighet att vara med och gräva fram historien.

Forskningsutgrävningen arrangerades av Österåkers kommun i samverkan med Arkeologerna och Österåkers hembygds- och fornminnesförening.

– Det här är en unik chans att få vara med på en spännande utgrävning där deltagarna får lära sig hur arkeologen kan avslöja Biskopstunas dolda historia, säger Ann-Mari Hållans Stenholm.

Borgen ligger i ruiner och man kan fortfarande se väggar och valv bevarade. Området som vi gräver ligger dock utanför borgen.

Bli arkeolog för en vecka

Österåkers kommun och Arkeologerna gjorde det möjligt att i kursform delta som privatperson i utgrävningen. Förutom en vecka i fält, inkluderade kursen en endagsutbildning och uppföljning av resultaten. Kursen var avgiftsbelagd och kostade 1 900 kronor för en vecka. Det fanns också möjlighet att endast vara med en dag i fält. Kostnaden var då 600 kronor. Urval och sammansättning av de olika grävlagen gjordes av Arkeologerna.

Samtidigt som utgrävningen pågick arrangerade kommunen tillsammans med hembygdsföreningen visningar och barnaktiviteter på platsen varje tisdag, onsdag och torsdag klockan 12-15 under utgrävningstiden, samt på Arkeologidagen den 26 augusti.

Tillhörde ärkebiskopen

Biskopstuna, även kallad Tuna omnämns i skriftliga källor redan i slutet av 1200-talet. Det var från Tuna som skatten till kyrkan drevs in från hela södra Roslagen. Under medeltiden tillhörde borgen ärkebiskoparna och dess strategiska läge vid mynningen till en stor vattenled gjorde den viktig. Under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet var Biskopstuna i hetluften under dåvarande politiska strider mellan Sverige och Danmark, bland annat ska riksföreståndaren Sten Sture d.ä. plundrat borgen 1497. Biskoparna stödde nämligen den danske kungen.

Vid reformationen drogs borgen in till kronan och hamnade i kungens ägo. Bland annat har släkten Banér haft borgen i förläning.

Borgen var under flera hundra år dold inne i en jordkulle innan forskare och arkeologer började intressera sig för den på 1920-talet. Den är idag en ruin, inbyggd i en träbyggnad. En åtta meter bred vallgrav är till stora delar bevarad utanför sten­huset.

Ta del av våra härliga kursares fältdagböcker

Från vänster; Birgit Lindholm, kultursekreterare på Österåkers kommun, Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius Jörpeland, arkeologer som håller i kursen.