December 1676 låg cirka 10 000 danska soldater stationerade i ett läger vid byn Skälshög. En kall och blåsig dag mötte de den svenska armén vid Lund, ett av de blodigaste slagen i svensk historia. 

Kritpipor hör till de vardagsföremål som hittats under utgrävningen av det danska härlägret utanför Lund. Foto: Arkeologerna CC-BY

Platsen var väl vald av danskarna eftersom man hade god överblick över Kävlingeåns dalgång och den svenska armén som slog läger vid Lilla Harrie norr om ån i november. De danska soldaterna vistades i lägret i 24 dagar. De sanitära förhållandena i lägret var urusla, hösten hade varit regnig och hygienen var dålig. På båda sidor dog mängder av soldater i dysenteri. Men den danska armén var klart överlägsen den svenska, så Karl XI beslutade att göra ett överraskningsanfall. Natten till den 4 december var kall men stjärnklar, det berättas att kungen inspekterade sina trupper vid 01.30, men först en timme senare gav han order om uppbrott. Svenskarna marscherade över den frusna Kävlingeån men danskarna vaknade till och taktiken med ett överraskningsanfall var dödfött.

Slaget vid Lund varade i flera timmar och när det var över låg cirka 5 000 danska och 3 000 svenska döda och döende soldater kvar på fälten, det räknas idag som ett av de blodigaste slagen i Norden. Genom taktiska beslut, slumpen och misstag var det Sverige som vann och Danmark som förlorade sina territorier öster om Öresund. Efter slaget förlades svenska soldater i lägret under några dagar innan de tågade vidare den 11 december mot Södervidinge.

Under våren gjorde vi en undersökning av en del av det danska härlägret, en unik lämning från 1600-talet avgränsad i tid och rum, med metalldetektor. Hundratals fynd hittades, bland annat kritpipor, pistol- och muskötkulor, en sölja i järn, mynningsbeslag till en krutflaska, en öltapp och en del av en apostlasked, blysmältor och inte minst danska och svenska mynt. Att hitta en soldatgrav från Skånska kriget hör inte till vanligheten, men det gjorde vi också. Tyvärr är inte mycket bevarat av kroppen. Det har länge funderats kring var alla de tusentals stupade och i sjukdom omkomna soldaterna finns, kanske en del försvann när grunda gravar förstördes av det moderna jordbruket?

En soldat begravdes i lägret, kanske föll han offer för en av epidemierna som härjade och dog i dysenteri, eller som det kallades på den tiden ”rödsot”. Foto: Arkeologerna CC-BY