Under Skånska kriget 1676 slog danskarna läger söder om byn Skälshög. 2018 undersöker vi resterna av det gamla lägret som legat dolt under jorden i över trehundra år.

Mot slutet av Skånska krigets första år 1676 drog den danska armén söderut och slog läger för vintern på höjderna söder om Svenstorps slott vid byn Skälshög. Platsen var väl vald då man därifrån hade god överblick över Kävlingeåns dalgång och den svenska armén som slog läger vid Lilla Harrie norr om ån. De danska soldaterna vistades i lägret i 24 dagar, fram till slaget vid Lund den 4 december. Därpå förlades svenska soldater i lägret innan den svenska armén den 11 december tågar vidare mot Södervidinge och efterlämnar en unik lämning från 1600-talet, avgränsad i tid och rum.

Nu ska det byggas bostäder vid Stångby stationssamhälle, delvis inom det gamla härlägrets gränser, och därför får vi nu möjligheten att undersöka en större del av lägrets västligaste del. I samband med en arkeologisk utredning 2015 påträffades bland annat ett stort antal blykulor i matjorden som kan härledas till det danska härlägret. Undersökningen startar under våren 2018 och utförs i form av en stor metalldetektoravsökning.

Ett stort antal muskötkulor hittades under den arkeologiska utredningen.