Detektoravsökningen av exploateringsområdet är klar och det sista vi gör innan vi packar ihop och åker in för att tvätta de 550 fynden är att söka av de igenfyllda diken som skär genom våra kollegors uppschaktade yta. Ett par kulor, en doppsko och ett silvermynt hittar vi där innan vi gör ett sista svep över ett par bronsåldersanläggningar. Utslag i en förmodad ugn visar sig vara en pistolkula, de vitbrända benen i ytan visar sig vara kritpipor. Vi rensar lite och så kommer det obränt ben och tänder av människa. Vi förstår att vi funnit en grav från lägertiden med en begravd soldat. Tyvärr är inte mycket bevarat av kroppen. Graven är grund, endast 43 cm från toppen av åkerytan ner till botten av graven, så sannolikt har plogen tagit det mesta av kvarlevorna. Endast underkäken med tänder och fragment av överarmsben finns bevarade.

Trots att endast botten av graven var bevarad påträffades flera fina fynd från lägertiden. Kritpipor, pistolkula, sölja i järn, mynningsbeslag till en krutflaska, sprundhyska, blysmältor och inte minst en 2 skilling dansk präglad 1670 i Norge.

Att hitta en soldatgrav från Skånska kriget hör inte till vanligheten. Det har länge funderats kring var alla de tusentals stupade och i sjukdom omkomna soldaterna finns begravda. Kanske en del myllades ner likt den i Stångby i grunda gravar som sedan länge förintats av det moderna jordbruket.