Mot slutet av Skånska krigets första år 1676 drog den danska armén söderut och slog läger för vintern på höjderna söder om Svenstorps slott vid byn Skälshög. De danska soldaterna vistades i lägret i 24 dagar och efterlämnar en unik lämning från 1600-talet, avgränsad i tid och rum.

Nu ska det byggas bostäder vid Stångby stationssamhälle, delvis inom det gamla härlägrets gränser, och därför får vi nu möjligheten att undersöka en större del av lägret.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.