Nu har vi påbörjat detekteringen av det 7 hektar stora undersökningsområdet. Vårsolen skiner och den nysådda åkermarken erbjuder än så länge ypperliga detekteringsförhållanden. Blir det regn så kletar moränleran fast på såväl skor som spole och när den torkar blir den hård som cement.

Vi börjar med att detektera i vad vi tror är lägrets allra västligaste del och målsättningen är att avgränsa utbredningen av lägerfynd åt detta håll. Än så länge kommer det fynd, mest i form av små blykulor, kanske rännkulor som laddades i musköter likt grova hagel. Dagens finaste fynd är en dansk 16 skilling hebreer från 1645.