Nån kilometer öster om undersökningsytan inom det förmodade lägerområdet planeras fler bostäder så vi gjorde en prospekterande detektering för att se om lägerfynden finns även där.

Det förmodade lägerområdet i rött, undersökningsytan i orange och ytan för den prospekterande detekteringen i blått. Lunds utkant och den nya ESS-anläggningen i söder.

Visst finns det fynd från lägertiden även här. Ett flertal blyprojektiler, tennknappar och en fragmentarisk tennsked. Så det får bli fortsatta undersökningar även här.

Vårens första muskötkula. Med plunderhål i laddmärket.