Veckorna före slaget vid Lund i december 1676 låg  ca 10 000 danska soldater förlagda i ett läger vid byn Skälshög strax norr staden. Efter slaget förlades svenska soldater i lägret under några dagar innan dessa tågade vidare och efterlämnar en unik lämning som allt sedan dess legat dold i åkermarken.

Nu när Lund expanderar planeras ny bebyggelse inom delar av det gamla lägerområdet och vi får då möjligheten att undersöka vad som finns kvar av lägerlivet såhär 342 år senare. Hela undersökningen utförs i form av metalldetektering av matjorden då förundersökningen visar att det inte finns några lämningar nedgrävda under ploggången och sannolikheten att påträffa föremål av organisk material som bevarats får anses som låg. Målsättningen med undersökningen är att försöka spegla inte bara den militära materiella kulturen utan även det vardagliga och personliga lägerlivet. Spridningsbilden av olika fyndkategorier kan även avslöja hur lägret varit organiserat, var soldaterna var förlagda och var olika aktiviteter ägt rum.