Allt fler väljer att fira en miljövänlig  jul. Det kan handla om att byta julskinkan mot ett vegetariskt alternativ eller köpa svensk ekologisk gran. För 500 år sedan levde man redan ett mer klimatsmart vardagsliv.

Den medeltida staden var ett mer hållbart samhälle än dagens och medeltidsmänniskorna kunde det här med återvinning. Allt från gamla byggnadsdelar till trasig keramik och dynga ”recyclades” och gavs nytt liv! I den fjärde filmen från undersökningen i Enköping berättar projektledare, Mathias Bäck om skräpet i den medeltida staden. Projektet är ett samarbete mellan Arkeologerna och Upplandsmuseet.