Vad döljer sig under marken i centrala Enköping? Vilka levde här för 800 år sedan? Medeltida kvarteret Traktören undersöktes 2017–2018.

Förberedelserna är i full gång på tomten. Stadshotellets gamla grundmurar plockas bort. En arkeolog övervakar så att inget av historiskt värde skadas. Foto: Joakim Kjellberg, Upplandsmuseet.

Kammar av ben, träkärl och keramik – det är bara några av alla föremål som hittats vid tidigare undersökningar och som berättar om hur människornas vardag såg ut för flera hundra år sedan.

I september 2017 startade ett nytt stort arkeologiskt projekt: Enescopinge – den medeltida staden som pågår mellan 2017–2018. Projektet är ett samarbete mellan Arkeologerna och Upplandsmuseets avdelning arkeologi. Ett stort antal lämningar efter hus, gator och tjocka kulturlager från 1200-tal till 1800-tal finns bevarade under marken i kvarteret Traktören som låg centralt i Enköping. På platsen har det gamla stadshotellet legat men nu ska den närmare 1 000 kvadratmeter stora ytan grävas ut.

Förhoppningen är att få ny, viktig kunskap om stadens historia och de första Enköpingsbornas vardag och liv.

Guldålder på 1300-talet

Enköping har en färgstark historia. Staden grundlades på 1100-talet och var genom sin placering vid en vik i Mälaren, en viktig knutpunkt för handel och sjöfart, bland annat genom handeln med koppar, järn och silver med Bergslagen. Den upplevde en blomstringsperiod under 1300-talet, men redan på 1200-talet anlades hospital (sjukhus) och franciskanerkloster. Från 1400-talet minskade dock Enköpings betydelse i takt med landhöjningen som gjorde att stadens betydelse som hamn minskade.

Enköping har eldhärjats ett flertal gånger, den första kända branden inträffade i slutet av 1300-talet och den sista 1799. Det finns också uppgifter om trädgårdar och odling inne i staden.

Medeltida kam från 1200-1300-tal. Kammar är föremål som hjälper arkeologerna att navigera bland de historiska tidsskikten eftersom de ofta ändrade utseende. Kammen hittades på tomten under förundersökningen 2010. Foto Bengt Backlund, Upplandsmuseet.

Skor, keramik och träkärl

Området stod troligen under vatten från början men den första tomten anlades på 1200-talet. Resultaten från en tidigare mindre utgrävning på tomten 2010 visar att det finns rester efter bebyggelse från flera tidsperioder vilka ligger kvar ovanpå varandra, de äldsta lämningarna längst ner och de yngsta högst upp. Föremål har bevarats väl i området. Bland de spännande fynden som gjorts finns delar av skor, keramik, träkärl, tvinnat rep av bast och annat hantverk.

Enköping nämndes i skrift första gången på 1160-talet. Då kallades staden Enescopinge. Ordet syns på brevets sista rad. Foto: Riksarkivet