Vintergrävningarna i Västlänkenprojektet är i full gång, och just nu gräver vi bland annat fram det södra brofästet till Husarbron i Haga. Vi undersöker också den del av vallgraven som fylldes igen när Rosenlundskanalen drogs om och fick sin nuvarande sträckning.

Södra brofästet grävs fram både med maskin och för hand. Foto: Arkeologerna CC-BY

1807 kom beslutet om att stadens befästningar skulle raseras. En av de första broarna som byggdes över vallgraven efter att försvarsanläggningen började rivas var just Husarbron, och bygget påbörjades troligen under tidigt 1830-tal. Brofästet i söder förband Haga med bastion Christina Regina i norr, det som idag är Hvitfeldtsplatsen. Själva bron blev uppkallad efter Husargatan i Haga.

Bron och anslutande terrassmur sett från ovan. Foto: Arkeologerna CC-BY  

Under våra undersökningar har vi kunnat konstatera att Husarbron kallmurats. Kallmurning innebär att man staplar sten på varandra utan att använda någon typ av murbruk eller annat bindemedel. Bron finns med på ett par enstaka vyer i området, men då det är dåligt med kartor från perioden var muren för oss okänd innan vi grävde fram delar av den 2019.

Det är ett pilligt arbete att rensa fram all sten. Foto: Arkeologerna CC-BY

Under tidigt 1860-tal revs Husarbron och Rosenlundbron byggdes. Rosenlundbron byggdes sedan om, och det är den bron vi har kvar idag.