Hur kan växter hjälpa oss förstå hur de första göteborgarna levde? Jens berättar om arkeobotanik och jordprover vid Centralen.