Vi arbetar fortfarande inomhus i stor utsträckning, och på bloggen har vi tidigare skrivit om hur vi till exempel tvättar fynd. Nu är turen kommen till det organiska materialet, och idag kikar vi närmare på hur vi arbetar med makroskopisk analys i Västlänkenprojektet.

Vad är då makroskopisk analys? Jo, i den makroskopiska analysen tittar vi främst efter växtmakrofossil, det vill säga rester efter organiskt material såsom fröer, nötter och växter som har bevarats i jorden från de perioder vi undersöker. Jordprover samlas oftast in av arkeologerna ute i fält vid undersökningstillfället, men det förekommer också att specialister inom området är med ute och själva tar proverna. Den vanligaste mängden vi tar är en till två liter.

I Västlänkenprojektet använder vi oss av makroskopisk fältanalys, vilket innebär att analysen sker samtidigt som fältarbetet pågår. Syftet är att kunna ge en snabb generell beskrivning över vad som finns i proverna, men inga fröer räknas eller tittas närmare på. Efter undersökningen väljs prover ut från fältanalysen, och dessa skickas sedan iväg för slutanalys. Nedan ser vi arbetsprocessen för den makroskopiska fältanalysen.

Här syns ett gäng påsar med jordprover som nyss tagits in från fält, samtliga i väntan på makroskopisk fältanalys. Foto Arkeologerna
Här ser vi jorden vi ska få följa. Just det här provet är taget i Haga. Foto Arkeologerna
Vi börjar med att vända ned jorden i en liter vatten för att kunna se jordens totala volym. Foto Arkeologerna
Innan materialet analyseras med hjälp av mikroskop löser vi upp jorden ordentligt i vatten. Foto Arkeologerna
Det lättare organiska materialet flyter upp till ytan och kan silas av genom olika såll med olika maskstorlek. Foto Arkeologerna
Processen kan ta sin lilla tid. Foto Arkeologerna
Vi samlar därefter upp materialet tillsammans med lite vatten i små skålar. Där får provet ligga till analysen kan genomföras. Foto Arkeologerna
För att kunna se det vi analyserar använder vi oss av ett mikroskop, även kallat stereomikroskop, som förstorar 6,3 till 63 gånger. Foto Arkeologerna
Det material vi främst söker efter är det som är kopplat till mänsklig aktivitet. Utöver växtmakrofossil kan vi ofta se olika sorters puppor, fekalier, smältor, slagg, ben med mera. Storleken på materialet är vanligtvis ca 0,5 millimeter och uppåt, men är oftast inte större än några centimeter. Foto Arkeologerna
Men vad hittar vi i dagens prov egentligen? Med hjälp av en kamera skickas informationen från mikroskopet till datorn så vi får upp en stor fin bild av det som ligger i petriskålen. Foto Arkeologerna
Och här ser vi vårt prov! På bildens syns rottrådar, gåsört, trampört, starr och skräppa. De är olika typer av ogräs och växter som trivs bra på ängar och betesmarker. Provet sparas till vi analyserat fler prover, först då avgörs om det ska skickas till slutanalys eller inte. Foto Arkeologerna