Arkeologin längs Västlänken i Göteborg intresserar många. Här berättar Trafikverket om undersökningarna vid Residenset, rester av den gamla kanalgatan som upptäckts på Södra Hamngatan och om en ovanlig typ av pålning.

Residenset är ett av de äldsta husen i staden, byggt 1648-50 åt generalguvernören Lennart Torstensson. Idag är det landshövdingens bostad och representationslokal.

Stora Hamnkanalen och Residenset 1933. Många båtar ligger förtöjda här. Foto i GSMs samlingar.
Residenset i dagens stadsmiljö. Foto från Google Earth.