Delar ur personalstyrkan från Västlänkenprojektet i Göteborg har varit på studiebesök hos Claes Pettersson vid Sydsvensk Arkeologi i Kristianstad. Utgrävningen i Kristianstad har lämningar som påminner om den typ av lämningar som vi hittar från 1700-talets Göteborg.

Lämningarna består av befästningsvallar som utgjort stadens yttre försvarsverk, och Claes visade vid besöket upp en del av den yttre befästningen från mitten av 1700-talet som kallas Contregarde. Lämningarna i Kristianstad är bra referenser till kommande grävningar i Haga i Göteborg inom Västlänkenprojektet.

Besök gjordes även till en rekonstruerad bastion, Bastion Konungen, som finns i nordöstra hörnet av gamla Kristianstads stadsbild. Den rekonstruerade bastionen gav en bild av hur stadens utformning och skyddsverk kan ha sett ut under 16–1700-talen.

Sista stoppet innan besökarna vände hemåt var Lillö borgruin, strax utanför Kristianstad. Ruinen gav en bredare förståelse av Kristianstads placering. Lillö borgruin har anor från 1400-talet och spränges under 1600-talet när Kristianstad etablerades. Lillö borgruins placering i landskapet visar på tidigare led i kontrollen av landskapet och de seglingsleder som löper genom det.

Sydsvensk Arkeologis utgrävningsområde i Kristianstad där den framgrävda Contregarden syns. I bakgrunden tornar Kristianstads vattentorn upp sig. Foto Arkeologerna
Claes Pettersson guidar personal från Västlänkenprojektet vid utgrävningen i Kristianstad. På bilden syns delar av Contregarden. Foto Arkeologerna
Besök vid den rekonstruerade bastionen Konungen i Kristianstad. Foto Arkeologerna
Besök vid Lillö borgruin strax norr om Kristianstad som sprängdes under 1600-talet. Foto Rio Göteborg
Claes Pettersson berättar om historien och landskapet som blev avgörande för Lillöhus etablering på 1400-talet och senare Kristianstad på 1600-talet. Foto Rio Göteborg