Undersökningen av Gamla Husarbron i Haga är nu i full gång. Genom att metodiskt plocka ner brofästet i bitar kan vi se hur bron var konstruerad. Arkeologen Tom Wennberg berättar om hur Gamla Husarbrons konstruktion kan ses som en representant för 1600–1700-talets brobyggande i Göteborg.