Vi dokumenterar de lämningar vi finner av Gullbergs äldre fästen på flera olika sätt och resultaten samlas i en stor databas. Dokumentationen görs med så pass hög ambitionsnivå så att rekonstruktioner i efterhand är möjlig.

Lämningarna på Gullberg, som murar, vallar och branta berg, återfinns på svårtillgängliga ytor vilket ställer särskilda krav på dokumentationstekniken. Vi mäter därför in med en ny typ av laserskanner med totalstationsfunktion (SX10 Scanning Total Station).

Kollegan Bengt Westergaards nya vän – Trimble SX10. Fotograf Markus Andersson.

Numera är det vanligt att vi dokumenterar med flygbilder med drönare. Dessutom brukar vi använda oss av fotoskanning SFM (Structure from motion) då vi mäter in vissa hållpunkter och fotar med stativ eller fotostång. Dessa metoder är ibland svåra att genomföra på grund av restriktioner att flyga drönare inom känsliga områden, eller en brant oåtkomlig miljö som på Gullberg.

Vi arbetar ständigt med metodutveckling och testar nya tekniska hjälpmedel och laserskanner med totalstationsfunktion kommer att bli ett användbart verktyg vid arkeologisk dokumentation framöver.

 

På youtube inlägget nedan kan du se en kort film på dokumentationen.