En snöblaskig dag i Göteborg och en uppgrävd gata. Vad händer, månntro? Vi är i Sankt Eriksgatan, i den nordvästra utkanten av den gamla stadskärnan. Till vänster reser sig Kvarnberget, mitt i bild ser vi schaktet för Västlänken.

Nu ser vi tydligare vad som händer. Stenarna och kalkbruket är det som återstår av en lång mur, en kurtinmur som ingick i stadens befästning och som vi ska dokumentera inför Västlänksbygget. Vi befinner oss också precis vid den gamla strandkanten mot Göta älv. Befästningsverken var byggda ända ut i vattnet och därtill försedda med extra skydd i form av pålspärrar ute i vattnet. Här skulle dansken inte komma förbi! Den här mursträckan har varit framme tidigare, när Götatunneln byggdes, och på bilden nedan ser vi hur den såg ut i framgrävt skick då.

Befästningsverken byggdes ut i omgångar och byggdes om vartefter. Det finns gott om kartor som visar hur det gick till. På kartan nedan, från 1644, ser vi tydligt Kvarnberget, med en liten kvarn på toppen. Staden är här bara drygt 20 år gammal och ännu har inte befästningsbygget kommit så långt. Vi ser hur vattnet går ända in till Kvarnberget.

På nästa bild går vi lite närmare. Kartan från 1682 visar hur befästningen är byggd ut i vattnet och vi ser den raka mursträckan som går mellan två bastioner. Det är den delen vi har framme i schaktet just nu. Bastionerna är de spetsiga delarna av försvarsverken. Uppe till höger ser vi en öppning som leder in till en kanal. Det är Lilla Bommen och där kanalen gick på 1600-talet, går idag Östra Hamngatan

Slutligen lägger vi ihop kartan från 1682 med dagens kartbild. Det blir väldigt tydligt hur stora utfyllnader som gjorts ut i vattnet. Casinot, Maritiman och Operan ligger egentligen ute i Göta älv. Pilen visar ungefär var vi befinner oss just nu.