Vi är tillbaka i Haga, och idag berättar Tom Wennberg från Göteborgs stadsmuseum om den ursprungliga vallgraven från 1600-talet och Husarbron från 1830-talet.