Utgrävningen av vraken i gamla masthamnen pågår för fullt. Vi har minst tre båtar som ska grävas ut och dokumenteras, och därför samarbetar Arkeologerna med ett par marinarkeologer. Här träffar vi Dana Dalicsek och pratar om marinarkeologi och vraken under Packhusplatsen.  

Dana och vraken från ovan. Foto Arkeologerna

Hej Dana!

Hej! 

Berätta lite, varför blev du marinarkeolog? 

När jag var färdig med min kandidat i Ancient and medieval history and culture på Trinity College i Dublin, så ville jag gärna fortsätta med en masterutbildning. Jag var redan dykare, sjöman och seglare, och eftersom jag läst arkeologi under min kandidat så föll det sig naturligt att jag läste master i marinarkeologi på Syddansk Universitet. Jag fick jobb snabbt, och sedan dess har jag arbetat som marinarkeolog.  

Vad kom först då, intresset för historia eller det maritima? 

Jag har länge varit intresserad av historia, intresset för arkeologi kom först senare. Det är lättare att få jobb i arkeologi än i historia, och man får arbeta utomhus med kroppen. Jag har seglat sedan jag var tio år gammal, och har alltid varit intresserad av sånt som har med vatten att göra. Surfing, dykning och båtar har alltid varit en stor del av mitt liv. Så ja, intresset för båtar kom först! 

Var har du arbetat innan? 

Jag har jobbat mycket på Vikingeskibsmuseet i Roskilde som marinarkeolog, men också som sjökapten. Där har jag också grävt skeppsvrak och stenåldersboplatser, allt under vatten. Jag har också jobbat med kulturstyrelsen i Tyskland där jag har grävt flertalet båtar och jobbat med lite mer nutida undervattensarkeologi, ofta i projektform. Sedan har jag varit på danska västkusten och på Själland en sväng och lyft vrak, och på Köpenhamns stadsmuseum där jag arbetat med stadsarkeologi och båtvrak. Utöver det har jag arbetat som yrkesdykare, seglare, sjöman och sjökapten. 

Ofta förknippas marinarkeologi med dykning, hur vanligt är det att få undersöka skeppslämningar på torra land? 

Det är riktigt att förknippa marinarkeologi med dykning, den mesta marinarkeologin utförs under vatten. Men de senaste åren har mycket bebyggelse skett på kusten och i gamla hamnområden, inte bara i Norden utan även i övriga Europa, så fler och fler vrak undersöks torrt så att säga. Så visst, marinarkeologi utförs i vatten men landgrävningar förekommer mer och mer. Ungefär en fjärdedel av utgrävningarna sker på land.  

Vad skulle du säga är det intressanta med att gräva ut ett vrak? 

Det mest intressanta för mig personligen är att få se hur man har seglat skeppen, och det kan vi bara få reda på genom att gräva ut och rekonstruera. Vi vet inte allt om hur dåtidens segelföring såg ut, hur masten stått eller hur seglen har fungerat, bara att folk faktiskt har seglat. Till exempel på Vikingeskibssmuseet i Roskilde har vi arbetat en del med experimentell marinarkeologi och rekonstruerat skepp.  

Finns det något vanligt missförstånd kring marinarkeologi som du ofta möts av? 

Många tror att vi är skattjägare och letar guld, det gör vi ju inte. Vi hittar mest trä, ja, nästan inget annat än sten och trä. Ett annat missförstånd är att vi dyker väldigt djupt ute på öppet hav, men vi dyker oftast i kustområden för det är där skepp oftast sjunker. 

En stor del av arbetet sker i form av digital dokumentation. Foto Markus Andersson

Nu är vi mitt uppe i undersökning och dokumentation av vraken, vad kan vi få reda på egentligen? 

Ja jag hoppas ju att vi ska kunnat förstå hur båtarna har byggts, hur långt de har seglats och om de har reparerats och i så fall hur mycket. Men det är helt klart segelföringen som är mest intressant, alltså hur själva seglen har använts vid segling. Så som vi arbetar nu, med mycket digital dokumentation, ger bra resultat. Jag hoppas det blir ny standard inom marinarkeologin att arbeta med scanning och 3D-modeller som dokumentationsteknik. Det är inte en helt ny teknik inom marinarkeologin, vi har använt dessa metoder förut, men jag hoppas att den utvecklas och används mer. 

Slutligen, har du någon marinarkeologisk dröm? 

Jag hade gärna undersökt ett vrak på öppet hav, och gärna ett skepp som har mast och rigg kvar. Ju mer intakt ett skepp är, desto mer information kan vi få ut av det såklart. Tänk i stil med Vasaskeppet, det är drömmen. Och det får gärna vara i ett varmt hav så man kan dyka i våtdräkt.