En del av Gullbergs fäste grävs fram. Hittills syns omkring 12 meter av grunden till ett yttre utanverk i sten med en uppfylld vall av lera. I ytterkant består muren av stora stenblock i flera skikt. Först ska muren dokumenteras innan ytterligare framrensning kan göras. Vi hoppas på att finna daterande fynd som kan belägga byggnadsfas. Det skulle kunna vara Wärnschiölds återuppbyggnad 1643 vi funnit rester av. En teori är att muren markerar gräns mot älven nära ingången till Gullbergs fäste.

Ett yttre försvarsverk rensas fram på Gullbergs västra klippsida
På en karta från 1600-talets mitt syns uppfarten och ingången till Gullbergs fäste på berget ifrån sydväst. Ingången mynnar ut på en lägre nivå nära Göta Älv, mot nuvarande Göteborg . KrA SFP 037:438d