Ett sätt att datera arkeologiska lämningar är genom dendroanalys på bevarade trästockar. Då analyseras trädets årsringar och i bästa fall kan vi få fram både vilket år samt årstid som trädet fälldes. Analysen kan även ge användbar information om trädets egenålder när det fällts och proveniensen var trädet en gång växt.

Undersökningen på Gullberg har delvis gått in i en rapporteringsfas. En hjälpmetod inför detta arbete är att bearbeta analysprover. En viktig pusselbit ger makroskopisk analys, det vill säga arkeobotanik. Det innebär att makrofossil undersöks från lämningar som kunnat låsas till specifika företeelser som till exempel födohantering. Detta kommer vi att återkomma till i ett senare inlägg.

I jorden på Gullbergs östra sida hittades stora trästockar i en slänt. Dessa har troligen haft som syfte att hålla markfyllningen på plats. Vår arbetshypotes utifrån stratigrafin, det vill säga jordens olika lager, är att stockarna placerats i samband med upprustningen av Gullberg under senare delen av 1500-talet. Se tidigare blogginlägg om Gullbergs renovering.

Skivor sågades ur trästockarna för att trädets årsringar ska kunna avläsas. Därmed kan vi få fram resultat som daterar när stocken fälldes och ofta när trädet grodde. Denna information kan ge oss en fingervisning om hur gammalt timret är och när det tidigast kan ha använts för det ändamål det nu har haft i vår borg. Nu har vi precis fått dateringen från laboratoriet på Lunds Universitet.

På bilden syns ett par stockar som daterades. Den stora stocken som ligger framför borgmuren har sannolikt placerats för att hålla släntens jordmassor på plats i samband med att marken fylldes ut mellan bergknallarna.
Ett dendroprov sågades ur stocken på bilden och tallens årsringar analyserades på Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi vid Lunds Universitet.

Trädens fällningstid pekar mot två tidshorisonter; sent 1500-tal och tidigt 1600-tal. Ekvirket har en relativt lokal proveniens från västkusten och troligen är träden fällda samtidigt, under åren 1575-1585. Även granprovet har en lokal proveniens och det kan dateras till årstid när, vinterhalvåret 1609/1610. Tallarna som analyserats visade sig komma från mer avlägsna orter. Ett prov dateras till 1602-1632 och har en östra Svealand proveniens. Tallen som ses på bilden ovan uppskattas ha fällts mellan åren 1503-1513, men har en inte helt säker datering. Troligen är även detta träd från en mer avlägsen växtplats.