Vid utgrävningar för Västlänken utanför Skattehuset har vi nu tagit fram de sista resterna efter Boijeska huset som stod färdigt 1884. Det uppfördes på tomten för nuvarande skattehuset av  Waldemar Boije som var son till vinhandlaren Otto Edvard Boije. Waldemar drev vinfirman ”Boije och Hjort” vid Kungstorget som vid denna tid växt ur sina lokaler. 

Boijeska huset i Göteborg som det såg ut en gång i tiden. Bild från Göteborgs stadsmuseums arkiv. För frågor om fotot kontakta stadsmuseet, ej CC-BY

På platsen låg tidigare en småbarnskola som drevs av Stiftelsen Göteborgs Småbarnsskolor för de obemedlade i staden. Det var en lummig del med träd och rosor klättrandes uppför Lilla Otterhällan. Det är rosorna i området som en gång i tiden har gett Rosenlund dess namn.   

Boijeska huset ritades av Adrian Crispin Petersons arkitektfirma som under en period ritade ett stort antal hus i staden. Huset var i pampig nystil och uppfördes med hög kvalité. Men inför omdanandet av Rosenlund på 1970-talet revs Boijeska huset 1976. 

De lämningar efter Boijeska huset som vi har hittat, är från dess södra del där en mindre del av golvet fanns kvar. Det är överraskande då det har antagits att skattehuset byggdes direkt ovanpå det äldre huset. Golven är en ett eller ett par trappsteg längre ner. I hörnrummet finns det finaste golvet som består av klinker i ett arts & crafts-mönster med antika borderArts and crafts var en rörelse som utvecklades i Storbritannien under 1800-talets andra hälft.

Stilen tar fasta på kvalité och hantverk i motreaktion mot den pågående industraliseringen. Dessa golvklinkerplattor är dock tillverkade av Villeroy and Bosch, ett tyskt keramikföretag som fortfarande är i drift. De övriga två golven vi har hittat är ett slipat stengolv och ett betonggolv. I rummen stod fortfarande de vattenburna elementen kvar, men de installerades vid ett senare tillfälle. 

Hör Sverige Radio P4:s reportage från utgrävningen

Delar av det vackra golvet som nu har sett dagens ljus igen. Foto: Arkeologerna CC-BY

Boijeska huset ritades av Adrian Crispin Petersons arkitektfirma som under en period ritade ett stort antal hus i staden. Foto: Arkeologerna CC-BY

Golvet dokumenteras och en del av golvet sparas så att det kan återanvändas, eventuellt som utsmyckning av station Haga. Foto: Arkeologerna CC-BY