Göteborg ligger vackert inbäddat i snö och våra arbeten med att följa förberedelserna för bygget av Västlänken fortsätter i olika delar av staden. Bland annat så är vi med när geologerna borrar för att ta prover i marken.

Syftet med proverna är att kontrollera halterna av eventuella miljögifter i marken, men för arkeologerna blir det också titthål där vi får en bild av var det finns kulturlager kvar inför framtida undersökningar.

Snö i Kungsparken. Stakkäpparna som sticker upp ur marken visar var de olika borrproverna är tagna. I bakgrunden ser vi Haga kyrka.
Borren tuggar sig nedåt i marken. Vi är vid vallgraven; i bakgrunden Sociala huset, aka Pedagogen.
Lager på lager av matjord, lera och sediment från botten av den gamla vallgraven ger oss en bild av vad som hänt på platsen.