Efter några års uppehåll är vi äntligen tillbaka i Haga. Just nu undersöker vi den gamla vallgraven.

När befästningsvallarna raserades i början av 1800-talet lades den sydvästra delen av vallgraven om. Den från början sicksacksliknande formen fick en något rakare form, och under 1860-talet fick kanalen namnet Rosenlundskanalen. Under hösten kommer vi undersöka den äldre vallgraven, terrassmuren som gått utmed Nya Allén, samt det södra brofästet till Husarbron.

Utsnitt från 1954 års karta över Göteborg. Arbetsområdet för höstens undersökningar i Haga markerat. Karta från Göteborgs stadsmuseums arkiv.

Husarbron gick över den äldre vallgraven, och den var en av de första broarna som byggdes efter att stadens befästningar började raseras 1807. Under våra undersökningar hoppas vi på att hitta bevarad botten av vallgraven, möjligen ända från Göteborgs äldsta tid. Det organiska materialet gör att vi kan studera miljön i området, hur den sett ut från början av 1600-talet fram till idag.

På filmen ser man den terrassmur som byggdes utmed Nya Allén och som anslöt till Husarbron.