Så var vi här igen, på kvarteret Eddan. Ett par månader framöver ska vi undersöka de arkeologiska lämningarna under trottoarerna runt kvarteret. Här vill man placera en spont inför nybyggnationen.

Vi kommer att finna fortsättningen på de tomter, byggnader, odlingslämningar och stads- och åkerdiken som vi fann 2014 när vi var här sist. De äldsta lämningarna då var ett litet gårdstun från stenåldern. I övrigt fanns rikligt med lämningar som medeltida brunnar, åkermark och diken som härleddes till franciskanernas verksamhet. Även en del av ett medeltida stadsdike fanns i kvarteret. Dessutom påträffades bebyggelse som etablerades under 1700-talet på ett antal tomter, men där några tomter samtidigt endast användes som kål- och trädgårdar.

Då har vi gjort årets första roliga fynd på Eddan. Utmed Djurgårdsgatan fann vi en avfallsgrop med en del keramik och kinesiskt porslin. Ett av de små och nästan lövtunna porslinsfragmenten hade ansiktet av en kinesisk man. Porslinet vi har hittat innan i området var vanligtvis från 1740-50-talet och importerat från Kina.

Vid denna tiden var landskamrer Iggeström innehavare av tomten och några decennier senare baron von Lingen. Von Lingen ägde även en annan gård vid samma tid som numera står i Gamla Linköping. Det finns även andra personer registrerade vid tomten i arkiven, men det är omöjligt att säga från vems hushåll avfallet kommer från. Iggeström och von Lingen kan vara goda kandidater i alla fall.

Fotot visar en avfallsbinge där några trädrötter lämpligt letat sig ned i. Här fanns hushållsskräp som ostronskal, pipskaft, keramik och kinesiskt porslin.

Utmed Djurgårdsgatan, i höjd med kommunhuset, har vi just undersökt en brunn. Den är igenfylld i omgångar vilket syns i de olika färgerna på fyllningarna som syns på bilden. Brunnen gick ur bruk och fylldes igen på 1600-talet, men är troligen mycket äldre än så. Hur gammal brunnen är ska vi försöka ta reda på genom att skicka plankan, som sticker ut i botten, på dendrodatering. Bilden visar brunnen i genomskärning. Nu har vi fyllt igen schakten utmed Djurgårdsgatan och nästa vecka fortsätter vi vårt arbete längs Trädgårdsgatan.

Vårkänslor i kvarteret Eddan! I en avfallsgrop med mängder av trasig keramik, fat och krukor, hittade vi just en vacker skärva med tulpandekor. Fatet är från 1700-talet.

Stora delar av kvarteret Eddan hörde till fransiskanerkonventet under medeltid. Vid självaste konventet (Hospitalstorget) har fröer av portlak påträffats, det är dessutom det äldsta fyndet av portlak i Sverige!