I konstruktionsfyllningen till brunnen på tomt 78 (inlägget innan) hittade vi dels en tallrik av fajans vars baksida pryds av årtalet (17)54, och dels ett kritpipshuvud vars stämpel avslöjar att det var Daniel Almqvist som tillverkade den någon gång på 1750-talet. Med dessa två fynd får vi en snäv datering av brunnen, som sedan kommer kompletteras med dendrokronologiska dateringar på träkonstruktionen som framkom i botten.

Den här klotformiga sländtrissan hittade Kattis nyss i samma lager som Eddandrottningen. Den har en vacker punktcirkeldekor och kan dateras till medeltiden. Liknande sländtrissor har påträffats vid arkeologiska undersökningar i bl.a. Skänninge och Borgholm. Om någon vet andra platser den har påträffats tar vi tacksamt emot tips!

I veckan fann vi platsens hitintills äldsta lämning i form av en nedsänkt hyddbotten. I golvlagret hittade vi keramik som tycks vara från neolitikum (stenåldern), dvs runt 4000-6000 år gamla. Idag packar vi ihop på delyta 1 och börjar på måndag med nästa yta, vilket betyder att vi snart börjar med våra visningar igen!

Förra veckan påträffade vi något oväntat här i Kvarteret Eddan. I fyllnadsmassorna av en igenlagd brunn hittade vi rester av ett mänskligt skelett, samt en fingerring av kopparlegering. Förmodligen har de som hämtade materialet till jordmassorna stött på en äldre gravläggning, möjligtvis kopplat till det närliggande Franciskanerkonventet, och på så sätt förflyttat delar av den gravlagda. Nu får osteologen (benspecialisten) ta över och se vad som kan utläsas av materialet.