Under torsdagen undersöktes ett lager intill en brunn i den gamla kålgården. Lagret innehöll främst avfall som krossat tegel, kalkbruk, djur- och fiskben men även en liten fint snidad figurin, troligen en schackpjäs. Eddandrottningen!

I lagret vi hittade Eddandrottningen i togs även ett jordprov som vår arkeobotaniker Jens nu har analyserat. I detta fann han bland annat Hjärtstilla, vilket var en medicinalväxt som förr odlades för att råda bot på hjärtproblem.

I början av veckan har vi fortsatt att undersöka lagret där schackpjäsen kom och där kommer fler finfynd, bla en åttkantig ljusstake i tegel. Denna indikerar medeltida datering, dock senare än drottningen. Eddandrottningen har nu förflyttats till Historiska museet i Lund för konservering.

Under slutspurten av våra undersökningar av område 1 framkom i ena hörnet ett 3,5 m brett dike, vars ena kant kan ses tydligt mot den ljusa sanden. Dikets storlek för tankarna till antingen gränsen för staden, eller möjligen gränsen för det Franciskanerkonvent som kan ha legat ett stenkast härifrån. Detta kommer få sin lösning när vi tar upp område 2 inom ett par veckor. Fortsättning följer med andra ord!