Nu har vi börjat på delområde 2 längst med Trädgårdsgatan/Apotekaregatan och vi har redan stött på intressanta fynd i form av bearbetade kalkstensplattor. Dessa har återanvänts till en husgrund från 1800-talet men spåren efter bearbetningen visar att de använt en tandad mejsel, ett verktyg som fanns redan under medeltid. Detta är ett särskilt intressant fynd med tanke på närheten till det medeltida Franciskanerkonventet.

I förmiddags fick vi besök av Peder Sterling som hjälpte oss att fota Kv. Eddan från ovan. Med en kamera monterad på en drönare fick vi en oslagbar överblick av utgrävningen.

I botten av flertalet av de brunnar vi har undersökt har träkonstruktioner i form av brunnskar påträffats. Gynnsamma bevaringsförhållanden gör så att vi kan ta dendrokronologiska prover på dem, där årsringarna kan avslöja inte bara vilket år utan även vilken tid på året som träden fälldes.

I ett jordprov vi tog i ett vattenhål hittade vår arkeobotaniker Jens kikärt. Det är ett ovanligt fynd som endast har påträffats i 1200-talets Nyköping tidigare. Kikärt är svårodlat på våra breddgrader så troligt är att det rör sig om en import, möjligtvis kopplad till klostermiljön strax öster om vår utgrävning.

På dagens visning (kl. 12) kommer vi bl.a. berätta om en brunn vi påträffat på en av kålgårdarna. I fyllnadsmassorna hittade vi ett mynt från första halvan av 1700-talet som även använts som hänge. Välkomna!