Nytt nummer av Arkeologi i Östergötland!

Idag har vi haft release av det nya numret av tidskriften Arkeologi i Östergötland. Tidningens tema i år ger ett historiskt perspektiv på boende och livsmiljöer i Valla i Linköping, från vikingatid till 1800-tal. Ämnesvalet grundar sig i de arkeologiska undersökningar som gjorts inför Bo- och samhällsexpo i nya Vallastaden som invigs i september.

Tidskriften är ett samarbetsprojekt mellan Arkeologerna vid Statens historiska museer, och Östergötlands museum. Numret finns ute i handeln nu och kan bland annat köpas på Östergötlands museum. Mycket nöje.