I förmiddags fick vi besök av Göte som är expert på kinesiskt porslin. Han kunde berätta att de flesta av våra skärvor kan knytas till 1740-1750-talet. Det är en intressant uppgift då en av tomterna vi gräver tillhörde en handelsman under mitten av 1700-talet. Kan det vara hans importvaror vi nu återfinner?

På morgondagens visning kommer vi bland annat visa det fina 1700-tals-porslinet och den här fina skärvan med årtalet 1738. Vi har även börjat undersöka ett större dike. Välkomna på visning tisdagen 4/11 kl 12.00!

Trädgårdsarkeologi är ett av de teman vi arbetar mycket med inom Eddan-projektet. Senaste fyndet vi kan koppla till detta är en persikokärna, vilket är ett mycket ovanligt fynd inom historisk arkeologi.

Så här blir det ibland. Ett par cm snö, men vi försöker göra det bästa av dagen.