Anders och Helen slutför nu undersökningen av brunnen i tomt 78. Den är fint uppbyggd av plank och stockar, och fynden visar att den sannolikt är anlagd under 1750-talet.